Safari Club International

SCI

Safari Club International – SCI – har som fokus att främja jakt och jägarnas rättigheter och möjligheter, att skydda vårt rika jaktliga arv, samt att bidra till god vilt- och biotopvård.

Historiskt har dessa områden naturligtvis varit intresse för många jägare, långt innan SCI bildades. SCI bildades den 9 mars 1972, knappt ett år efter bildandet av den första avdelningen i Los Angeles. Idag bildar SCI ett världsomspännande nätverk med 55 000 medlemmar och 190 avdelningar över hela världen.

Genom engagemang i Safari Club International kan vi tillsammans åstadkomma stora förändringar. Dessa primära uppgifter stöds på många sätt genom organisationen:

Sedan år2000 har SCI donerat närmare 1 miljard svenska kronor (140.000.000 USD) för att genom politisk påverkan, genom rättsärenden och genom utbildning av lagstiftare försäkra att jakten kan leva

vidare hos kommande generationer. Genom direkt engagemang och genom samarbete lokala organisationer har SCI blivit en kraft att räkna med i många länder.

SCI arbetar starkt för rätten att jaga i varje enskilt land! Utan SCIs insatser hade jakt i många länder varit begränsad eller helt stoppad.

SCI arbetar kraftfullt mot tjuvjakt och för de enskilda viltarternas och viltindividernas överlevnad

SCI och enskilda jägares aktiviteter har medfört en mångdubbling av viltpopulationerna i södra Afrika sedan jakten varit i stort sett obefintlig under 1970- och 1980-talen. Detta har blivit möjligt genom att lokalbefolkningen nu får inkomster från jakt i stället för genom uppodling, boskapsskötsel (och tjuvjakt).

Ettaktuellt exempel är SCIs arbete för at rädda jakten på lejon. Skulle denna jakt stoppas kommer lokalbefolkningen att utöka sin boskapshållning, och de konflikter som då uppstår kommer att medföra att lejon förgiftas och dör, även ungarna.

SCI är alltså inte en arrangör av jaktresor utan en organisation för att stärka jakten och viltet.

 

Royal Swedish Chapter

Den svenska avdelningen av SCI, Royal Swedish Chapter (RSC), bildades 2009, och har nu (2013) ca 150 medlemmar över hela Norden. RSC-SCI är därigenom den fjärde största avdelningen i Europa. RSC-SCI är en organisation för svenska jägare och ingår således i världens största intresse­organisation för jägare som vill vidga sina vyer genom att jaga utomlands. Vi är därmed en del i SCI, som är ledande i arbetet med att skydda rätten att jaga och att främja viltvård över hela världen.

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo