Kallelse till årsmöte 2019 med ROYAL SWEDISH CHAPTER of SAFARI CLUB INTERNATIONAL

 

Härmed kallas till årsmöte för Royal Swedish Chapter (RSC) of Safari Club International (SCI) lördagen den 1 juni 2019 i B-hallen å Elmia Game Fair, Jönköping. Mötesrum och klockslag anslås i montern för William Safaris, montern för Nordisk Safari Klub och montern för Bäckhaga Konservatorsteknik.

 

Årsmöteshandlingar utdelas vid mötet.

 

Mot bakgrund av att stadgarna (§7 mom 3) medger att medlem företrädes genom skriftlig

fullmakt som överlämnats till styrelsens ordförande före årsmötets öppnande, lämnas nedan

mall för sådan fullmakt.

 

På kvällen den 1 juni inbjuder tidigare ordföranden Anders Engström och ordf Erik Engström till grillparty å Trishult Säteri – med möjlighet till övernattning för den som så önskar. Anmälan till Anders Engström, tel 070-586 2996.

 

 

Styrelsen RSC-SCI

Styrelsen

genom Anders Eriksson, sekr

 

 

 

FULLMAKT

Härmed ger jag fullmakt åt ____________________________________________att vid samtliga

omröstningar företräda mig vid årsmötet 2019-06-01 för Royal Swedish Chapter, SCI

 

_________________ 2019-05-_________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

(namnförtydligande)

 

Fullmaktsgivare, medlem i Royal Swedish Chapter, SCI

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo