Under året 2015 har den sedan tidigare positiv utveckling av medlemsantalet fortsatt med totalt 25 nya medlemmar och en hög grad av förnyande ett- som treårigt medlemskap. Därtill har ett tiotal valt att bli s.k. Life-members i såväl SCI som RSC. Att föreningen blir större ökar möjligheterna för att vi  tillsammans ska kunna genomföra fler lyckade aktiviteter för våra medlemmar. RSC har under 2015 fortsatt att sprida information om organisationen och dess arbete mot tjuvjakt och för en etisk jakt där vi som jägare tar ansvar för naturen och dess djur.  Det bör uderstrykas att allt arbete och engagemang sker på ideell basis vilket därmed säkerställer att den stöttning medlemmar och sponsorer tillför är viktig för det arbete organisationer som RSC of SCI står för. Nedan är ett par informationspunkter kring 2016 men även vissa aktiviteter från det gångna året 2015.

SCI Annual Convention den 3-6 februari 2016 i Las Vegas

I sedvanlig ordning börjar året med att SCI anordnar sin Annual Convention, världens största jaktmässa öppen endast för SCI:s medlemmar. Mässan med tillhörande aktiviteter och möten pågår mellan 3-6 februari i Las Vegas och ett besök är varmt rekommenderat. Mer information på SCI:s egen hemsida www.scifirstforhunters.org.  Under kvällarna anordnas flera festligheter samt även utdelning av priser. På Chapter Evening Dinner onsdag den 3 februari och Hunter Award Dinner torsdag den 4 februari kommer RSC att ha ett eget bord i anslutning till honnörsbordet varvid närvarande sponsorer och livstidsmedlemmar inbjudes kostnadsfritt. Övriga medlemmar är välkomna till självkostandspris. Vänligen kontakta Donald Larsson, donald.larsson(x)safariclub.se, och Alexander Magnusson, alex.magnusson(x)safariclub.se 

Jaktkryssning den 18-19 mars 2016

Swedish Game Fair, vilken bland annat anordnar jakt- och fiskemässan på Tullgarns Slott, presenterar för andra året sin Jaktkryssning, vilket äger rum fredag till lördag den 18-19 mars 2016 med destination Åbo, Finland, t.o.r. Jaktkryssningen är tänkt som en fantastisk möjlighet för att träffa andra jaktintresserade medlemmar och utställare. Mer information finns på Jaktkryssningens hemsida – www.jaktkryssningen.se 

Swedish Game Fair den 27-29 maj 2016

Organiseringen inför Swedish Game Fair 2016 i Slottsparken vid Tullgarns slott den 27-29 maj är i full gång och Royal Swedish Chapter of SCI kommer finnas representerad med aktiva medlemmar på olika håll under mässan. Möjlighet för inlämning av troféer för bedömning och mätning enligt SCI:s regelverk kommer att finnas. Därtill planeras årsmöte att hållas i anslutning till mässan. Mer information on Swedish Game Fair finner ni på deras hemsida – www.swedishgamefair.se  

Big Bore Shooting

I juni anordnades för tredje året i rad målskytte på tavla med grovkaliber i enlighet med Big Bore Association South Africa:s regler. Minsta tillåtna kaliber var 9,3mm och ammunitionen måste vara fulladdad, d.v.s. ingen ”jaktmatch”. 

In Memoriam – Donald ”Don” Urquarth Heath

Tyvärr måste meddelas att vår medlem Donald Urquarth Heath, för många känd som Don Heath, har lämnat oss i en allt för tidig ålder av 48 år. Don hade stor erfarenhet av afrikajakt och rekryterades till Norma 2008 där han tillförde ovärderliga kunskaper. Don var en god jaktkamrat, som alltid gav sig tid till att dela med sig av sitt stora kunnande inom afrikansk jakt och skytte. Bilden till höger visar Don Heath med en buffel vilken han fällde med sin studsare i kaliber 9,3x62, laddad med de då nyutvecklade 325 grains Norma Oryx kulorna.

Europeiskt Chapter-möte

I samband med det årliga europeiska Chaptermötet, vilket ägde rum i början av december i Wien fick RSC och övriga europeiska föreningar samtala med bl.a. SCI President Larry Higgins och f.d. SCI President Craig Kauffman. Aktiviteter och program för de respektive föreningarna redogjordes för samt diskussioner kring utveckling av regionens föreningar och verksamheter fördes. RSC och övriga chapters hade möjlighet att framföra åsikter och synpunkter kring såväl SCI som organisation men framförallt även rådande situation för jägare inklusive europeiska och nationella regleringar för vapeninnehav och transport samt internationella CITIEs för trofeér etc. RSC har erbjudit att vara värd och organisera nästa European Chapters möte under 2016.  

Laddning Nosler kulor

Till föreningens långhållsvapen tas en egen laborering fram i 300 WM. Vi har nu fått leverans av 190 grains Nosler AccuBond Long Range med den ballistiska kofficienten 730. Det arbetas på att få tag på en tyngre kula (210 grains), vilken har en flackare kulbana på längre avstånd  (ca +250m), vilket är vad undertecknad själv använder i 30-378 WBM. Norma har utlovat att vara behjälplig med tryck- och hastighetskontroll. Vi förösker även få tag i Long Range kula i 6,5 och 7mm.  Peter Hjortzberg, som ansvarar för laddning och föreningsvapnen, har även laddat laddat upp i 300 WBM och till föreningens .375 H/H, då med Norma Oryx i 300 grain. Har ni några frågor eller liknande vänligen hör av er till honom på peter.hjortzberg(x)safariclub.se

Troféemätning och mätmän

Mätning av jaktroféer enligt SCI:s regelverk är något som, likt tidigare, sker fortlöpande och kostnadsfritt samt i anslutning till utställningar och mässor där föreningen finns representerad med certifierade mätmän. Två nya mätmän har registrerats under 2015 – Stefan Bengtsson och Sofia Hammarskjöld. Kontaktuppgifter till certifierade mätmän finns på vår hemsida www.safariclub.se.

Afrikainspiration i vintervädret

För inspiration, se vår Donald Larsson resa ifrån senhösten för dryga året sedan tillsammans med William Safaris genom att KLICKA HÄReller sök på ”Donald Larsson” på YouTube. Donald använder sig här av 300 grains Norma Oryx-kula när han fäller buffel nr. 16 och 17 på dubblé. Till dags datum har Donald fler på sitt samvete.

Vapenlagstiftning – EU:s inskränkningar i nationell vapenlag

Tillsammans med moderorganisationen SCI och dess medlemskap i det europeiska samarbetsorganet FACE, The European Federation of Association for Hunting & Conservation, arbetar RSC tillsammans med övriga europeiska chapters emot framlagda EU förslaget om ändringar och restriktioner i vapenlagstiftning. Målet med restiktionerna är att minska den illegala vapenhandeln och spridning av illegala vapee i ett led att stoppa terrorism.  Idag är den svenska polismyndigheten en samlad myndighet istället för tidigare uppdelad i 23 olika myndigheter och det är tydligt att vissa individer önskar driva en egen agenda gällande skräpta lagar för vapeninnehav. I de polisdistrikt med tätast legalt vapeninnehav, Gotland och Norrbotten, återfinns samtidigt den lägsta vapenkriminaliteten i landet. Stockholms polisdistrikt har det lägsta vapeninnehavet men samtidigt högst vapenkriminalitet. Det finns därmed ingen korrelation mellan legalt vapeninnehav och vapenkriminalitet. RSC försvarar inte militära vapen men anser det synnerligen anmärkningsvärt hur svenska och europeiska myndigheter saknar såväl kunskap och insikt om hur dessa regleringar nästan uteslutande påverkar det legala vapeninnehavet och ägandet på ett negativt sätt. Det är inte de legala jaktvapen som är probemet och de föreslagna åtgärderna tar ett felaktigt sikte på dessa istället för att fokusera på de verkliga problemen i fråga.  Det pågår för närvarande en debatt och opinionsbildning i frågan, vilken kräver allt stöd det kan få. Se exempelvis DN Debatt där en del intressanta artiklar återfinns, liksom på SvenskJakt. En namninsamling, vilken samlat ca 300.000 underskrifter, finns på www.gunban.eu. Du anmanas att underteckna denna. 

Sammantaget har det under det gångna året varit en del fokus kring skytte och även laddning på initiativ av medlemmar. Skyttekommitténs har som mål att öka medlemmarnas kunskap och förmåga inom området. Inför 2016 planerars kurs i långhålsskytte samt att starta upp Big Bore Shooting även i Göteborgs- och Skåneregionerna, givet tillräckligt intresse bland medlemmarna – mer information lite längre fram. 

Slutligen önskar vi även ta tillfället att tacka alla som lägger ned engagemang i form av tid och arbete i och för föreningen samt även till våra sponsorer, för utan vilka vår verksamhet med aktiviteter inte hade varit möjlig. Stöd våra sponsorer – de stödjer oss och jakten! För egen del tänker man ofta på alla trevliga människor vilka man lärt känna med jakten och SCI. Att få träffa nya och gamla vänner och vara med om dessa upplevelser är berikande.

Styrelsen för RSC tillönskar Dig ett Gott Nytt Jaktår 2016, med spännande tillfällen till jakt och upplevelser i naturen!

På styrelsens vägnar,                 

Donald Larsson, Anders Eriksson, Mats Bergholm, Olof Jantze, Alex Magnusson, Thomas Karlsson, 

Peter Hjortzberg, Frans Juhlin och Anders Engström

 

Anders Engström

                        

President Royal Swedish Chapter of SCI                  

 

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo